Cart0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin Sklepu


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://lauravito.pl/  prowadzony jest przez firmę Andrzej Brzezina Firma Handlowo Usługowa Magnitica  , Zamek Wawel 9/22 , 31-001 Kraków, telefon: 790482432 email:sklep@lauravito.pl, NIP: 676-174-41-19 REGON:122504973. Regon wydany przez Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. Wielicka 28. Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 000240664/2012.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://lauravito.pl  .

 2. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 24 godzin

 3. Prezentowane ceny produktów w sklepie są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego

 

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 

§4. DOSTAWA

  1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

  2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

 

§5. Wymiana i zwroty

   1. Sklep Laura Vito gwarantuje prawo zwrotu lub wymiany zakupionego towaru.

    Towar prosimy odesłać na adres sklepu:

    F.H.U Magnitica Andrzej Brzezina
    ul. Zamek Wawel 9/22
    31-001 Kraków
    z dopiskiem „Zwrot” lub „Wymiana”

     

    1.     Do przesyłki prosimy dołączyć  wypełniony i podpisany formularz zwrotu lub formularz wymiany.
    2.     W przypadku wymiany towaru na inny, przesyłka z nowym, wymienionym towarem zostanie wysłana na koszt sklepu.
    3.     Reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualną niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu prosimy niezwłocznie nam zgłosić na adres mailowy sklep@lauravito.pl
    4.     Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, prosimy o jej nieprzyjmowanie i spisanie w obecności kuriera protokołu oraz powiadomienie nas o tym.
    5.     Gdy wady zostaną wykryte w terminie późniejszym, towar należy odesłać na adres sklepu z dopiskiem „Reklamacja”. Wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami odesłania wadliwego towaru do sklepu pokrywa sprzedający.
    6.     Do przesyłki prosimy dołączyć wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny.
    7.     W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, sklep zwróci  Klientowi cenę towaru wraz z kosztami przesyłki lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary. Nowy wolny od wad towar zostanie wówczas wysłany na koszt sklepu.

    Aby pobrać formularze prosimy o kliknięcie w poniższy  link:

    "Formularz odstąpienia od umowy"
    "Formularz reklamacji"
    "Formularz wymiany"

 

 

 §6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. link: Formularz odstąpienia od umowy

 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

 §7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.  uprzejmie informujemy, Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Sklep www.aluravito.pl  są poufne i wykorzystywane jednorazowo wyłącznie do realizacji zamówień klientów i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są niezwłocznie trwale usuwane po realizacji zamówienia.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.)